Vastgestelde notulen CKC-raad

De CKC Drentheraad (CKC-raad) is het centrale medezeggenschapsorgaan binnen CKC Drenthe. De CKC-raad heeft een formele rol bij het tot stand komen van het beleid dat voor alle kindcentra geldt. De raad denkt gevraagd en ongevraagd mee over ontwikkelingen binnen onderwijs en kinderopvang.  

U kunt hieronder de notulen van de CKC-raad van het afgelopen jaar raadplegen.