Raad van toezicht
Wij gaan voor consensus

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur, en de medewerkers van CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt. In de organisatie spelen zich rondom het kind allerhande processen af die de kwaliteit moeten borgen. Daarbuiten verandert de omgeving waarin het kind leeft en het zijn toekomst heeft. Dat betekent voor onze leden van de Raad van Toezicht kritisch meekijken en kritische vragen stellen, informeren en geïnformeerd worden. Een mooie rol die zij met veel toewijding vervullen.

De Raad van Toezicht wordt per 1 januari 2024 gevormd door:

  • Dhr. A. Bruins Slot (voorzitter RvT, remuneratiecommissie)
  • Dhr. J.J. de Groot (lid RvT, financiële commissie)
  • Mw. B. Pelgrum (lid RvT, kwaliteitscommissie)
  • Mw. T. Boer (lid RvT, remuneratiecommissie)
  • Mw. C. Schipper (lid RvT, financiële commissie)
  • Mw. L. Lok (lid RvT, kwaliteitscommissie)