Raad van toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur, en de medewerkers van CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt. In de organisatie spelen zich rondom het kind allerhande processen af die de kwaliteit moeten borgen. Daarbuiten verandert de omgeving waarin het kind leeft en het zijn toekomst heeft. Dat betekent voor onze leden van de Raad van Toezicht kritisch meekijken en kritische vragen stellen, informeren en geïnformeerd worden. Een mooie rol die zij met veel toewijding vervullen.

De Raad van Toezicht wordt per 1 september 2019 gevormd door:

  • Dhr. J. Koster (voorzitter)
  • Mw. M. Nascimento (vice-voorzitter)
  • Dhr. F. Buisman
  • Dhr. J.J. de Groot
  • Mw. D. Jansen
  • Dhr. B. Goudkuil