Voor elk kind een passende plek
Inclusief & kansrijk

Samenwerkingsverbanden

Zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs. Alle schoolbesturen hebben zich aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband (SWV). De kindcentra van CKC Drenthe zijn onderverdeeld in drie samenwerkingsverbanden:

  • SWV Passend Onderwijs PO 20.01 omvat alle schoolbesturen uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld.
  • In SWV Noord- en Midden-Drenthe (22.01) zitten alle schoolbesturen uit de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo.
  • SWV 22.02 is er voor de schoolbesturen in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

De besturen binnen een SWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van die passende plek aan leerlingen binnen de regio. Dat kan zijn op een basisschool, maar ook in het speciaal (basis)onderwijs.

In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de leerkrachten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners, gemeenten en het samenwerkingsverband. Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, lees je op de websites van de drie samenwerkingsverbanden waar wij deel van uitmaken. Zie voor meer informatie:

SWV 20.01 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs – PO 20.01

SWV 22.01 Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe

SWV 22.02 Samenwerkingsverband 2202 PO

Schoolondersteuningsprofiel

Ieder kindcentrum heeft in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven hoe zij vormgeven aan de basisondersteuning en wat er aanvullend mogelijk is. Deze informatie vindt u op de website van de betreffende locatie in de kindcentrumgids, informatiegids of schoolgids.