Opleiden en professionaliseren

Op een school met deskundige leerkrachten is het goed leren voor kinderen. En ook voor studenten. Een school waar leren en ontwikkeling van alle betrokkenen, van kind tot leerkracht, centraal staat draagt ertoe bij dat de school een professionele organisatie is waar studenten goed kunnen leren. 

Van de 30 CKC scholen zijn 6 scholen opleidingsschool. Deze scholen hebben een schoolopleider die nauwe contacten heeft met de Pabo, intervisie doet met de studenten, de mentoren coacht in het begeleiden van de leerkrachten, zich professionaliseert, onderzoeken van de studenten monitort en verdere organisatie op zich neemt aangaande de studenten. De leerkrachten van de opleidingsscholen doen een mentoren training, zodat ze weten wat ze van studenten mogen verwachten en hoe ze het beste kunnen begeleiden. Studenten kunnen meedoen aan teamtrainingen van hun stageschool en mogen ook deelnemen aan de scholing die stichting breed wordt georganiseerd. 

Studenten zijn onze toekomstige collega’s en daarom vinden we het belangrijk ze goed op te leiden. De begeleiding van de student gaat door na het behalen van het Pabo- diploma. De startende leerkracht wordt in de periode van startbekwaam naar basisbekwaam gevolgd en begeleid binnen onze stichting. Klik hier voor meer informatie over de opleidingsscholen. 

CKC De Rietzanger 
De Rietzanger is een dynamische school met een enthousiast team dat werkt aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Engels vanaf groep 1, internationalisering, programmeren, presenteren, filosofie, werken met Ipads, werken aan eigenaarschap van het eigen leerproces en projectmatig werken. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en uitgedaagd worden om te leren. Ga voor meer info naar www.derietzanger.nl.

Dalton Kindcentrum De Wingerd
Als open christelijke school bieden we normen waarden en leren we kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We werken volgen de Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Met PBS spreken wij gedragsverwachtingen uit en belonen we positief gedrag. We bieden modern onderwijs waarbinnen kinderen creatief worden uitgedaagd. Ga voor meer info naar: www.cbsdewingerd.nl 

CKC De Borgh 
Een belangrijk deel van een kinderleven speelt zich af op school. Je vertrouwt het kind toe aan de zorg van de leerkrachten. Wij laten ze in een veilige en plezierige sfeer “naar vermogen” presteren. Wij bieden: Een omgeving, waarin het kind gestimuleerd wordt om zichzelf te ontplooien. De mogelijkheden die elk kind heeft, nemen we als basis voor ons handelen. Een professioneel team, blijvend in ontwikkeling. Moderne methoden en hulpmiddelen. Ga voor meer info naar: www.deborgh.nl.

Kindcentrum Het Krijt 
Het Krijt is een centrum voor kinderopvang en christelijke onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan en kunnen ‘bloeien en groeien’, zodat ze KC Het Krijt met een rugzak aan vaardigheden verlaten. Wat zie je in de school:  *Onderwijs in een normale klassensituatie; *Kinderen die samen werken en samen leren in de dagelijkse lessen; *Kinderen die uitgedaagd worden om op een onderzoekende manier te leren, Engels en Sociale Vaardigheden wordt aangeboden in alle groepen d.m.v. de methode “Join in” en “Kiva”. Ga voor meer info naar: www.cbshetkrijt.nl.   

Christelijk Kindcentrum Het Kompas 
Het Kompas werkt samen met kinderopvangorganisatie Doomijn, waardoor een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar gewaarborgd is. Het Kompas heeft een dynamisch, vernieuwend, professioneel en attractief programma, dat sterk gericht is op ontwikkeling van het kind. Peutergroepen en school werken vanuit een veilig en voorspelbaar klimaat met de uitgangspunten van PBS. Ga voor meer info naar: www.kompasassen.nl

Kindcentrum Het Octaaf 
Het Octaaf is een levendig leerrijk kindcentrum waar een veilige, krachtige leeromgeving en een goed pedagogisch klimaat voorwaarden zijn, wij werken daarom met PBS. Elk kind is uniek betekent dat wij in ons aanbod rekening houden met verschillen. Zodoende werken we vanuit de principes van Meervoudige Intelligentie. Instructies in kleine groepen, Engels in de groepen 1 t/m 8 en ons groene schoolplein zijn verder kenmerkend voor onze school. Ga voor meer info naar: www.octaafassen.nl