Opleiden en professionaliseren

Opleiden in de school draagt er toe bij dat de school een organisatie wordt waar leren en ontwikkeling van alle betrokkenen, van kind tot leerkracht, centraal staat. Op een school met deskundige leerkrachten is het goed leren voor kinderen. Het goed opleiden van studenten en professionaliseren van leerkrachten vormt hiervoor de basis. In de samenwerking tussen Pabo Stenden en CKC Drenthe staat opleiden en professionaliseren centraal bij Opleiden in de School(OIDS) en Versterking Samenwerking in Opleiden(VSiO).

Vanaf 2009 werken CKC Drenthe en Pabo Stenden formeel samen bij het opleiden van studenten. In dit kader worden onze eigen leerkrachten opgeleid tot onder andere mentor, gastdocent en basisschoolcoach. In het driejarige VsiO-project is die samenwerking uitgebreid naar alle Stendenlocaties en 9 schoolbesturen. In totaal zijn er ruim 150 scholen in Noord-Nederland betrokken bij VSiO.


Studenten
Studenten die op een CKC-school stagelopen worden begeleid door opgeleide mentoren. Deze mentoren zijn op de hoogte van de lesinhouden van de Pabo en weten wat zij van Pabo-studenten mogen verwachten. Ook hebben zij geleerd hoe zij de studenten hierbij kunnen begeleiden. CKC Drenthe heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor haar leerkrachten. Studenten worden gezien als aspirant collega en worden uitgenodigd om aan de scholingsactiviteiten deel te nemen.