Missie en visie
Wij zien om naar anderen en de wereld

CKC Drenthe zet het kind centraal en is gericht op het leveren van kwaliteit. Samen werken we met plezier aan de ontwikkeling van de kinderen, het onderwijs en de kinderopvang, en aan onze eigen professionele ontwikkeling. Onze organisatievisie hangt samen met de waarden die wij met elkaar nastreven. Onze scholen en kindcentra zijn open christelijke scholen en locaties. Dat betekent dat iedereen welkom is en dat we respectvol omgaan met elkaars cultuur en achtergrond. De christelijke identiteit van onze organisatie is te herkennen aan de bijbelverhalen die we vertellen, de liederen die we zingen en de feesten die we vieren. Daarnaast komt deze tot uiting in de aandacht die we hebben voor de omgang met elkaar en de wereld om ons heen.

Klik hier om de volledige missie en visie te lezen