Onze koers
Wij zien om naar anderen en de wereld

De jeugd heeft de toekomst! Een uitspraak waar wij in geloven. Maar een waarde(n)volle toekomst voor kinderen ontstaat niet zonder hierin te investeren. Ouders en opvoeders staan daarin gelukkig niet alleen. Als maatschappij, als opvang- en onderwijsorganisatie en als medemens hebben we hier een belangrijke rol voor onze kinderen in te vervullen. Een rol die wij, als CKC-professionals met liefde en passie oppakken.

De kracht van integraliteit gaat ons hierbij helpen. Wij zijn enorm trots op de stappen die we hierbij al hebben gezet. Er staat een krachtige integrale organisatie. Toch zien we ook nog mooie ontwikkelkansen op gebied van integraliteit. Die gaan we oppakken. Samen zichtbaar sterker! is niet voor niks de titel van het koersplan. Door nog beter samen te werken in de organisatie en met de omgeving, kunnen we het beste uit onszelf en daarmee uit het kind halen. Het kind staat centraal bij alles wat we doen. Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen!

Als lerende organisatie herijken we eens in de vier jaar onze koers. Vanuit welke ambitie doen we ons werk? In welk concept geloven we? En hoe ziet ons gewenste handelen er dan uit? Door ons huidige handelen hieraan te spiegelen krijgen we zicht op onze ontwikkelkansen. In dit koersplan verwoorden we onze ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar (2021-2025). Deze ontwikkeldoelen zijn vanuit de organisatie naar voren gekomen vanuit de vraagstelling: Welk gewenst handelen is nog het minst zichtbaar én kent een grote mate van urgentie?

Klik hier om ons koersplan te lezen.
Koersplan 2021-2025