Medezeggenschap onderwijs

Naast de medezeggenschap op schoolniveau kennen we bij CKC Drenthe Onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit 12 personen: 6 personeelsleden en 6 ouders. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van bovenschools beleid. De GMR denkt gevraagd en ongevraagd mee over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Voor vragen is de GMR bereikbaar via .   De medezeggenschap voor de Kinderopvang is afzonderlijk geregeld. Zie hiervoor Oudercommissie – CKC Drenthe

De GMR van CKC Drenthe Onderwijs bestaat per 1 juli 2021 uit:

Marijke Schepel (secretaris) Personeel
Jaap van der Heijdt (voorzitter)Ouder
Remko ParsOuder
Arjan OortmanOuder
Marleen BrinkPersoneel
Mylene HemmesPersoneel
Sikko BruinsmaOuder
Anja KroesbergenPersoneel
Floor MulderOuder
Ylaine ter SteegePersoneel
Marlise DekkerPersoneel