Medezeggenschap
Wij hebben oog voor draagvlak

De CKC Drentheraad (CKC-raad) is het centrale medezeggenschapsorgaan binnen CKC Drenthe. De CKC-raad heeft een formele rol bij het tot stand komen van het beleid dat voor alle kindcentra geldt. De raad denkt gevraagd en ongevraagd mee over ontwikkelingen binnen onderwijs en kinderopvang.  

Klik hier om de vastgestelde notulen van de CKC-raad van het afgelopen jaar te raadplegen.

Voorheen kende CKC Drenthe voor het onderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en voor de kinderopvang een centrale oudercommissie en ondernemingsraad. Deze wettelijke medezeggenschapsorganen hebben hun bevoegdheden gemandateerd aan de CKC-raad.  

De CKC-raad bestaat uit tien leden: 

  • 2 ouders met kinderen in de kinderopvang; 
  • 3 ouders met kinderen in het onderwijs; 
  • 2 medewerkers kinderopvang; 
  • 3 medewerkers onderwijs. 

De CKC-raad komt circa tien keer per jaar in overleg bijeen, waarbij het college van bestuur een deel van het overleg aanwezig is. Daarnaast wordt de CKC-raad twee keer per jaar uitgenodigd voor een overleg met de raad van toezicht. 

De raad heeft een onafhankelijk voorzitter, bij voorkeur een ouder met een kind in kinderopvang en/of onderwijs en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.    

Voor vragen is de CKC-raad bereikbaar via .    

Samenstelling CKC-raad in 2023/2024 

Jaap van der HeijdtVoorzitter
Marieke MuusOuder kinderopvang
Floor MayOuder kinderopvang
Amanda MennengaMedewerker kinderopvang
Karlijn HellwichMedewerker kinderopvang
Floor MulderOuder onderwijs
Remko ParsOuder onderwijs
Anouk SchoemakerOuder onderwijs
Anja Rommens-KroesbergenMedewerker onderwijs
Ylaine ter SteegeMedewerker onderwijs
Mylène Hemmes Medewerker onderwijs