Medezeggenschap

Naast de medezeggenschap op schoolniveau kennen we bij CKC Drenthe Onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit 12 personen: 6 personeelsleden en 6 ouders. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van bovenschools beleid. De GMR denkt gevraagd en ongevraagd mee over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Voor vragen is de GMR bereikbaar via .   

De GMR van CKC Drenthe Onderwijs bestaat per 1 maart 2020 uit:

Marleen BrinkPersoneel
Jennifer EberhardPersoneel
Remko ParsOuder
Karen LubbertsPersoneel
Frank de Ronde (voorzitter)Ouder
Marijke Schepel (secretaris)Personeel
Dominique ZwaagmanPersoneel
Jaap van der HeijdtOuder
Arjan OortmanOuder
Mylene HemmesPersoneel
Dennis KliphuisOuder
Sikko BruinsmaOuder