Medezeggenschap

Sinds 1 januari 2023 is de centrale CKC-Drenthe raad van start gegaan. Deze raad bestaat uit 6 leden namens de GMR (personeels- en oudergeleding onderwijs), 2 leden namens de COC (centrale oudergeleding Kinderopvang) en 2 leden namens de Ondernemingsraad (personeelsgeleding Kinderopvang). Behalve deze 10 leden heeft de CKC Drenthe raad de beschikking over een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris.   De wettelijke organen hebben hun bevoegdheden gemandateerd aan de CKC-Drenthe raad en daarmee heeft de CKC-Drenthe raad een formele rol bij het tot stand komen van CKC-breed beleid. De raad denkt gevraagd en ongevraagd mee over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de kinderopvang. Voor vragen is de CKC-Drenthe raad bereikbaar via .   

De CKC-Drenthe raad bestaat per 1 januari 2023 uit:

Jaap van der HeijdtVoorzitter
Sikko BruinsmaOuder onderwijs
Remko ParsOuder onderwijs
Floor MulderOuder onderwijs
Marijke SchepelPersoneel onderwijs
Ylaine ter SteegePersoneel onderwijs
Anja KroesbergenPersoneel onderwijs
Hilko HofOuder kinderopvang
Marieke MuusOuder kinderopvang
Amanda MennengaPersoneel kinderopvang
Henk HeideveldPersoneel kinderopvang
Roelina PostAmbtelijk secretaris a.i.