Aanmelden & toelaten
Het kind staat centraal

Bent u geïnteresseerd in een van onze kindcentra? Op de websites kunt u allerlei informatie vinden. Uiteraard kunt u ook altijd een afspraak maken met de directie. Bekijk de locaties hier.

Aanmeldprocedure
Bent u enthousiast geworden over één van onze kindcentra en wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum door te bellen of te mailen. De directie maakt dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek vragen we u kort iets te vertellen over uw kind en uw verwachtingen van de school. Wij geven u meer informatie over de school en u en uw kind krijgen een rondleiding. Als u een gesprek heeft gepland, dan ontvangt u van ons een school- of kindcentrumgids. U kunt zich dan voorbereiden op het gesprek. Na het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Als u deze heeft ingevuld gaan we over tot inschrijving.

U ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. U kunt dan een afspraak maken om kennis te maken met de leerkracht. Tevens kunt u dan afspraken maken over wenochtenden voor uw kind. Uw kind start normaal gesproken op de dag nadat hij of zij 4 jaar oud wordt.