De bestuursverslagen van CKC Drenthe over 2022 staan online!

Met gepaste trots maken wij u er op attent dat de bestuursverslagen over 2022 op onze website staan. Omdat we de geldstromen gescheiden moeten houden zijn het er twee: van onderwijs en van kinderopvang. Maar het zal u al snel opvallen dat de tekstgedeelten vrijwel hetzelfde zijn.

In 2022 hebben we gewerkt aan de doelstellingen voor de lange termijn uit het Koersplan, waarmee we onze prachtige organisatie verder ontwikkelen naar nog duurzamer, inclusiever, integraler en professioneler. Het Koersplan 2021-2025 zelf is overigens ook op onze website te vinden.

Wij zijn enorm trots op de stappen die we hierbij in 2022 hebben gezet: de verantwoordelijkheid voor onze kinderopvanglocaties is gedecentraliseerd en CKC-breed is de bedrijfsvoering, de personele ondersteuning en de inhoudelijke ondersteuning op het gebied van kwaliteit van onderwijs en opvang samengevoegd.

Wij wensen u veel leesplezier en gaan door op de ingeslagen weg. Met oog voor iedereen!

Eric Rietkerk en Bianca Poede,

College van Bestuur

Bestuursverslag 2022 CKC Drenthe Onderwijs

Bestuursverslag 2022 CKC Drenthe Kinderopvang