Nieuw lid College van Bestuur

Per 1 juli 2023 is dhr. Aldert Hoksbergen voor de periode van een jaar als interim-bestuurder aangesteld bij CKC Drenthe. Aldert Hoksbergen volgt Bianca Poede op; zij heeft een nieuwe functie aanvaard als bestuurder bij het PCBO in Leeuwarden. 

Aldert Hoksbergen (1976, Amersfoort) heeft ervaring in het primair onderwijs en de kinderopvang als leerkracht, schoolleider en bestuurder. Vanaf 2014 is hij actief als interim-bestuurder, o.a. bij de stichting Aves, Elan Onderwijsgroep en Scholengroep Perspectief. Hij heeft zich in de selectieprocedure aan de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de adviescommissie laten zien als een kundig, gedreven en op samenwerking gerichte persoonlijkheid. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Aldert Hoksbergen en Eric Rietkerk er samen in zullen slagen bestuurlijk leiding te geven aan de realisatie van de ambities uit het Koersplan ‘Samen Zichtbaar Sterker’.