Historie

De stichting CKC Drenthe is eind 2017 opgericht als fusie van twee besturenkoepels: COG Drenthe in Assen en omgeving, en CONOD in Noord-Oost Drenthe. Uiteraard hadden de beide stichtingen al de nodige historie in het onderwijs.

COG Drenthe

COG Drenthe is in 1999 opgericht als fusie van de schoolverenigingen voor christelijk basisonderwijs in Beilen, Midden-Drenthe, Westerbork en Noord- en Midden-Drenthe. In de loop der jaren traden Nieuw-Balinge, Veenhuizen en Smilde toe. In 2008 werd de vereniging omgezet in een stichting en ontstond de structuur met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. In 2016 en 2017 zijn de scholen in Noordenveld verder gegaan als samenwerkingsscholen. Eén onder het bevoegd gezag van OPON en één in Veenhuizen onder het bevoegd gezag van COG Drenthe.

CONOD

CONOD (de letters staan voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe) is de naam van de schoolstichting. Meer info volgt binnenkort.

Kinderopvang

Daarnaast is eind 2015 de stichting COG Drenthe Kinderopvang opgericht en zijn de ontwikkelingen in gang gezet om te komen tot kindcentra met één doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Inmiddels hebben we kinderopvang in eigen beheer op 20 van de 30 CKC-scholen.