Peutergroep Het Kompas blinkt uit

Peutergroep Het Kompas blinkt uit

Op Het Kompas in Assen zitten relatief veel doelgroepkinderen. Ongeveer eenderde van alle peuters heeft een VVE-indicatie. Deze kinderen komen meer dagdelen naar de peutergroep, omdat zij een (taal)achterstand hebben. De gemeente bekostigt deze dagdelen. VVE-kinderen vragen van de pedagogisch medewerkers (pm’ers), nog meer en specifieker dan andere peuters, een zeer talig aanbod. De pm’ers van Het Kompas blinken daarin uit, onder meer door een goede sfeer, een ontwikkelingsvolgmodel, een thematische aanpak en een grote ouderbetrokkenheid. We zijn er trots op dat de inspectie dat ook heeft opgemerkt. ‘Wij vinden de kwaliteit van VVE op de peuteropvang van Kindcentrum Het Kompas een voorbeeld voor anderen. Deze conclusie trekken wij, omdat bijna alle standaarden als goed zijn gewaardeerd’, aldus de inspectie in haar rapport naar aanleiding van een bezoek aan Het Kompas. We zijn blij dat we, juist aan deze kwetsbare groep peuters, een veilige en vertrouwde basis kunnen bieden. Zo krijgen deze kinderen alle kansen om zich op alle gebieden optimaal te ontwikkelen!

Wat gaat er dan zo goed?

Allereerst is er een prettige sfeer. De pm’ers zijn positief naar de kinderen. De ruimte is doordacht ingericht: uitdagend en passend bij de thema’s. Er is veel aandacht voor nieuwe woorden en de pm’ers begeleiden alles met taal. Voor kinderen die geen Nederlands spreken gebruiken we foto’s, tekeningen en gebaren, ondersteund met gesproken taal. De kinderen worden voortdurend uitgedaagd om met elkaar en met de pm’er te spreken en samen te spelen. De pm’ers hebben de ontwikkelingslijnen van het ontwikkelingsvolgmodel voor zeer jonge kinderen goed in het hoofd, houden de ontwikkeling van de peuters minutieus bij en houden rekening met wat de peuters nodig hebben op het gebied van spel, gedrag, taal, rekenen en bewegen. Als de peuters iets moeilijk vinden, krijgen zij extra aandacht en hulp. Elke week is er een rijk aanbod, beschreven in Peuterpret, dat op verschillende niveaus wordt aangeboden. Door het hele schooljaar thematisch te werken stimuleren we het taalbegrip en de woordenschat zo optimaal mogelijk. De thema’s sluiten altijd aan bij de belevingswereld van de peuters en worden jaarlijks samen met de onderbouw van de basisschool vastgesteld. We zorgen ervoor dat de kinderen met veel plezier betrokken zijn bij de activiteiten, waardoor ze al spelend zoveel mogelijk leren.

Ouderbetrokkenheid

We zien de ouders nadrukkelijk als partner. De pm’ers dagen de ouders uit om ook thuis met hun peuter te spelen en nieuwe dingen te leren die aansluiten bij het thema van de peutergroep. Ouders die geen Nederlands spreken, wordt aangeraden om hun kind (met mate) naar Nederlandse peuterprogramma’s op televisie of naar digitale prentenboeken op de computer te laten kijken. We zorgen ervoor dat ouders goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind. Als ouders het goed vinden delen we het ontwikkelingsvolgmodel met de leerkracht van groep 1, zodat hij/zij weet wat dit kind nodig heeft. Ook blijven we in contact met ouders over hoe zij vinden dat het gaat bij VVE. We houden rekening met wensen van ouders. Hierdoor laten ze met een gerust hart hun kind achter op Het Kompas. Zij weten dat hun kind er veel plezier heeft en hebben veel vertrouwen in de pm’ers.

Martien de Pauw