Intentieovereenkomst voor nieuwbouw Kindcentrum School59 en OBS School75 in Nieuw-Buinen getekend

Op 5 december jl. heeft CKC Drenthe (opvang en onderwijs) met het Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Borger-Odoorn, Kinderwereld en de gemeente Borger-Odoorn een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin staat dat de partijen de bedoeling hebben om samen onder één dak verder te gaan in een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum (MFC). Naast de beide scholen en organisaties voor kinderopvang komt er een sportvoorziening in het MFC. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige plek van School75, aan het Zuiderdiep 3 te Nieuw Buinen, de meest geschikte plek is voor de nieuwbouw. Op deze plek is veel ruimte en de meeste functies zijn al aanwezig.

De gemeente gaat de komende jaren fors investeren in de schoolgebouwen, te beginnen met nieuwbouw voor School 59 en OBS 75 uit Nieuw Buinen in 2024. In 2027 zijn De Wegwijzer en De Westhoek in 2e Exloërmond gezamenlijk aan de beurt en in 2031 De Klister in Nieuw Buinen. In 2035 rond de gemeente de operatie af met renovatie en/of nieuwbouw van CKC Rehoboth in Valthermond. Bij CKC De Borgh in Borger zal alleen het binnenklimaat worden aangepakt.