De KC-RAAD op Kindcentrum De Schutkampen: partner in onderwijs én opvang!

In de reeks ‘CKC in BEELD’ is weer een nieuw artikel verschenen over de integrale medezeggenschap op Kindcentrum De Schutkampen in Smilde.

Vanaf schooljaar 2023-2024 heeft Kindcentrum De Schutkampen een kindcentrumraad (KC-raad). Het traject om te komen tot een KC-raad was lastig, want onderwijs en opvang hebben met verschillende wetgeving te maken. Op De Schutkampen is het gelukt om integrale medezeggenschap van onderwijs en opvang te realiseren met behulp van mandaten van de oudercommissie en de medezeggenschapsraad. Voorzitter van de KC-raad Patrick Knippels en directeur Karen Waalderbos leggen uit wat de KC-raad op De Schutkampen doet.

Veel leesplezier gewenst!

artikel KC-raad De Schutkampen, Smilde