Bij CKC Drenthe is er altijd al aandacht voor burgerschapsontwikkeling!

Eind november verscheen in de dagbladen een artikel over de ondermaatse kennis van jongeren over democratie. Na een internationaal onderzoek onder 14-jarigen werd geconcludeerd dat er nog veel is te winnen als het gaat om burgerschapsvorming en kennis van de democratische waarden. Belangrijke aanbeveling: ondersteun scholen meer in burgerschapsontwikkeling.

Bij CKC Drenthe hebben we een aantal belangrijke thema’s centraal staan in ons koersplan. “Christelijk en duurzaam” zijn de kernwoorden als het gaat om de koppeling met burgerschapsontwikkeling. In andere woorden gezegd: wij zijn gegrond en geworteld vanuit de christelijke traditie, waarden en normen. Die geven we actueel en passend mee aan de volgende generatie. 

Wij vinden het belangrijk dat we kinderen leren wat ‘meedoen’ écht betekent, wat ‘eerlijk’ is, hoe we omzien naar elkaar. Kortom, hoe we met team, kinderen en ouders in het klein een fijne gemeenschap kunnen vormen. Zodat de kinderen dit later in hun volwassen leven meenemen naar de grote wereld.

De democratie in Nederland is niet zomaar een traditie. We zijn hier in de gelukkige omstandigheid dat we deze rechtsvorm grondwettelijk hebben verankerd en dat maakt het in ons land van waarde dat iedereen er echt mag zijn.

Binnen CKC Drenthe willen we deze waarden koesteren en op een goede manier uitdragen. Waarbij ieders mening gerespecteerd wordt. Waarbij iedereen welkom is. Waarbij het goede gesprek gevoerd wordt, met elkaar – voor elkaar. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Burgerschapsontwikkeling is voor ons niet “weer iets nieuws”. Kinderen voorbereiden op hun plaats in de maatschappij is een belangrijke taak voor het onderwijs. Het wordt al jaren gedaan en kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Bij CKC Drenthe gaan we hier ook in 2024 weer verdere impulsen aan geven. Onder andere door het onderwerp hoog te agenderen tijdens onze jaarlijkse directietweedaagse.

De inzet voor de komende tijd is om met respect en waardigheid het goede gesprek te blijven voeren, gericht op onze democratische waarden en het beleid zo op te schrijven en uit te voeren dat wij onze koers op het gebied van ‘christelijk en duurzaam’ met trots kunnen blijven voeren.

Want bij CKC Drenthe hebben wij oog voor iedereen.

Eric Rietkerk en Aldert Hoksbergen / College van Bestuur