Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht


Met ingang van 1 januari 2024 is mw. Dr. Leandra Lok benoemd als lid van de Raad van Toezicht van CKC Drenthe. Mw. Lok zal deel gaan uit maken van de kwaliteitscommissie binnen de RvT.

Dankzij haar onderwijskundige praktijkervaring in verschillende functies in het onderwijs in binnen- en buitenland, gecombineerd met onderzoeksmatige en commerciële ervaring, is mw. Lok een aanwinst voor de Raad van Toezicht.

Zij volgt in de Raad van Toezicht dhr. Goudkuil op, die vanwege het aflopen van zijn tweede (verlengde) termijn niet herbenoembaar was. Langs deze weg willen we hem nogmaals bedanken voor zijn enthousiaste en gedreven bijdrage aan (de rechtsvoorganger van) CKC Drenthe.