Nieuwbouw voor Kindcentrum Beatrix in Beilen dichterbij!

De gemeente Midden-Drenthe, Kits Primair en CKC Drenthe zijn voornemens om samen nieuwbouw te realiseren in het Stroomdalgebied in Beilen voor IKC G.A. de Ridder, Kindcentrum Beatrix en een sportvoorziening. Het afgelopen jaar is samen met omwonenden en belanghebbenden nagedacht over hoe ’t Stroomdal er in de toekomst uit moet zien. Onlangs heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie ’t Stroomdal vastgesteld.

Beilen: Ondertekening toekomstplannen Stroomdal. COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG

Op 30 maart ondertekenden de bestuurders van CKC Drenthe en Kits Primair en wethouder Dennis Bouwman tijdens een feestelijke bijeenkomst in de open lucht de intentieovereenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd. Maar niet alleen de wethouder en de bestuurders, ook een afvaardiging van de kinderen en de directies van Kindcentrum Beatrix en IKC G.A. de Ridder mochten hun naam zetten op de dromenvanger: een visuele weergave van de gebiedsvisie.

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst hebben de kinderen van beide kindcentra tekeningen aangeboden aan de wethouder, over hoe hun droomschool er uit zou moeten komen te zien. De wethouder beloofde dat hij de tekeningen mee zal geven aan de architect, zodat deze aan de slag kan gaan met het ontwerpen van een echte droomschool. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw vanaf schooljaar 2025-2026 in gebruik kan worden genomen. Ook de openbare ruimte en het groen worden opnieuw ingericht.

Beilen: Ondertekening toekomstplannen Stroomdal. COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG