Nieuw artikel in de serie CKC Drenthe in Beeld: kindcentrum Drijber

Op Kindcentrum Drijber weten de kinderen inmiddels niet anders meer. Opvang en onderwijs zijn er één geheel. Judith legt samen met Elisabeth Arnoldink (leerkracht onderbouw) en Ria Strijker (pedagogisch medewerker) uit, hoe dat zo goed werkt op Kindcentrum Drijber. Veel leesplezier gewenst!
Artikelen serie CKC DRENTHE in BEELD: kindcentrum Drijber