CKC Drenthe start met integrale medezeggenschap voor onderwijs en opvang

Per 1 januari 2023 heeft CKC Drenthe, als één van de eerste onderwijs- en kinderopvangorganisaties in het land, een centrale medezeggenschapsraad opgericht voor onderwijs en opvang. Vanwege de huidige verschillen in wetgeving is dat niet eenvoudig, maar het blijkt wel mogelijk om dit te realiseren.

Na een jaar van praten, schrijven van statuten en reglementen en het regelen van mandaten zijn we er trots op dat de centrale CKC Drenthe raad op 31 januari jl. haar oprichtingsvergadering heeft gehad. De nieuwe raad bestaat uit 10 vertegenwoordigers namens het personeel en de ouders van zowel de kinderopvang als het onderwijs. Bovendien krijgt de CKC Drenthe raad de beschikking over een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris.

Jaap van der Heijdt, voorzitter van de CKC Drenthe raad: “Dit is een mooie stap in de ontwikkeling naar integrale kindcentra. Door het samenvoegen van de geledingen kunnen we de beleidsstukken breder bespreken en de kennis delen. Op deze manier zorgen wij samen voor een sterker aanbod in opvang en onderwijs. En een uniforme aanpak in de leerlijn van 0 tot 13 jaar.”

Bianca Poede, bestuurder van CKC Drenthe: “Het bestuur geeft de kindcentra alle ruimte om ook lokaal hetzelfde traject te doorlopen. Als de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van een kindcentrum eenmaal met elkaar in gesprek zijn, hebben wij er alle vertrouwen in dat er snel een samenwerking zal ontstaan. Wij ondersteunen dit van harte door het aanbieden van formats en kennis over de te zetten stappen”. Want waarom zou je de oudercommissie voor de kinderopvang apart organiseren van de medezeggenschapsraad voor onderwijs? Het zijn immers meestal dezelfde ouders, het gaat om één team en de beleids­ontwikkeling op het gebied van onderwijs en opvang is ook één verhaal.

Wij wensen de nieuwe CKC Drenthe raad heel veel succes met hun werkzaamheden!

Oprichtingsvergadering CKC Drenthe raad 31-1-2023