De bestuursverslagen 2021 van CKC Drenthe staan online!

Met gepaste trots maken wij u er op attent dat het  bestuursverslag over 2021 op onze website staat. Omdat we de geldstromen gescheiden moeten houden zijn het er twee: van onderwijs en van kinderopvang. Maar het zal u al snel opvallen dat de tekstgedeelten vrijwel hetzelfde zijn. We zijn er trots op dat er in 2021 grote stappen zijn gezet richting samenwerken, samen werken en integraliteit.

In 2021 hebben we nieuwe doelstellingen voor de lange termijn op papier gezet, waarmee we onze prachtige organisatie verder ontwikkelen naar nog duurzamer, inclusiever, integraler en professioneler. Meer hierover in ons Koersplan 2021-2025, dat overigens ook op onze website te vinden is.

Wij wensen u veel leesplezier en gaan in 2022 door op de ingeslagen weg. Met oog voor iedereen!

Eric Rietkerk en Bianca Poede,

College van Bestuur

Bestuursverslag 2021 CKC Drenthe (onderwijs)

Bestuursverslag 2021 CKC Drenthe (kinderopvang)