Veel gestelde vragen van ouders over de nieuwe coronamaatregelen

Update 18-01-2021

Wij krijgen veel vragen van ouders over de gevolgen van de verlengde lockdown. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en zullen deze lijst bij wijzigingen blijven actualiseren. Bij overige vragen kunt u, bij voorkeur via het algemene mailadres van het kindcentrum, terecht bij de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren).


Wanneer gaan de kindcentra weer open?
Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies besloten de basisscholen en kinderopvang tot in ieder geval 8 februari 2021 gesloten blijven. Dit betekent dat ook onze kindcentra hun deuren sluiten. Wel blijft noodopvang mogelijk voor ouders met een vitaal beroep waarvoor het onmogelijk is om kinderen zelf op te (laten) vangen. Bekijk de lijst met vitale beroepen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen.

Krijgt mijn kind nog onderwijs?
Gedurende de periode dat de kindcentra gesloten zijn verzorgen wij thuisonderwijs. De invulling kan uiteraard per locatie verschillen. Ouders worden hier op kindcentrumniveau over geïnformeerd.

Mijn kind volgt onderwijs bij jullie. Kan ik hem/haar brengen?
Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organiseren we noodopvang onder schooltijd.  
U wordt dan verzocht om uw kind(eren) via het algemene mailadres van het kindcentrum aan te melden, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Indien het kindcentrum van u geen mail ontvangt gaan wij er vanuit dat uw kind niet komt. Een lijst met mailadressen vindt u hier: https://www.ckcdrenthe.nl/locaties/.  

Ik neem kinderopvang bij jullie af. Kan ik mijn kind komen brengen?
Indien u kinderopvang bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Alleen voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (conform richtlijn overheid), en die zelf geen opvang kunnen organiseren is noodopvang mogelijk. De kinderopvanglocaties van CKC Drenthe blijven tot nader bericht geopend voor noodopvang. Om gebruik te maken van de noodopvang is het noodzakelijk dat u uw kind(eren) zo spoedig mogelijk aanmeldt. Dit kan door te mailen naar . Bij het aanvragen van dit type noodopvang dient u de volgende gegevens te vermelden: 

1. Beroep(en) ouders/verzorgers 
2. Naam kind(eren) 
3. Type opvang: BSO, VSO, KDV of peuteropvang 
4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag  
5. Eventuele afwijkende tijden. Onze standaardtijden zijn: 7.30 – 18.00 uur 
6. Voor dagopvang: de leeftijd van uw kind

Ik maak gebruik van een andere opvangaanbieder. Kan ik bij jullie terecht?
Als u kinderopvang afneemt bij een andere aanbieder, verwijzen wij u naar deze organisatie voor meer informatie. 

Ik neem onderwijs én kinderopvang bij jullie af. Moet ik mijn kind twee keer aanmelden voor de noodopvang?
Indien u zowel onderwijs als kinderopvang bij ons afneemt kan het zo zijn dat u voor het aanmelden van noodopvang twee verschillende mails moet sturen om uw kind(eren) aan te melden voor de noodopvang. Voor noodopvang tijdens schooluren mailt u rechtstreeks naar het mailadres van het kindcentrum (zoals hierboven beschreven). Voor opvang buiten schooluren kunt u mailen naar .

Mag ik mijn kind naar de noodopvang komen brengen?
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers nemen we zeer serieus. Komt uw kind tijdens de noodopvang wel naar het kindcentrum (vergeet hem/haar niet aan te melden)? Dan willen wij u verzoeken om uw kind tot de ingang van het kindcentrum te brengen. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die opgevangen moeten worden. Wij maken een uitzondering voor ouders van kinderen van 0-4 jaar. Wij verzoeken ouders in dat geval een mondkapje te dragen.