RTV Drenthe bezorgt onze kinderen extra sportplezier

In april van dit jaar stond de Open Dag van RTV Drenthe op het programma. Bezoekers konden met een leuke voetbalactie een echte RTV Drenthe voetbal winnen. Althans, dat was het idee. Helaas kon deze dag, in verband met de coronacrisis, niet doorgaan. CKC Drenthe was daarom blij verrast met het telefoontje van RTV Drenthe, waarbij er 150 voetballen werden aangeboden, te verdelen over de christelijke kindcentra voor onderwijs en opvang.  

Dat kwam goed uit, want juist in de afgelopen periode heeft CKC Drenthe het Sportakkoord ondertekend in diverse gemeenten in Drenthe. Met de ondertekening van dit sportakkoord willen we uitdragen dat het belangrijk is om in beweging te blijven, helemaal in deze tijd. Sport Drenthe heeft samen met diverse partners waaronder schoolbesturen, kinderopvang, huisartsen, sportverenigingen en het bedrijfsleven ambitieuze plannen opgesteld waar de komende jaren uitvoering aan gegeven gaat worden.  

Ook RTV Drenthe heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan.  “Het is dan ook geweldig dat de voetballen door dit gezamenlijke initiatief alsnog op een goede plek terecht komen”, aldus George Wesseling, Sales & Marketing Manager RTV Drenthe. Samen met Albert Velthuis kwam hij de ballen persoonlijk overhandigen op Kindcentrum De Eshorst. Deze werden door de jongens en meiden van de leerlingenraad van De Eshorst in dank aanvaard. En natuurlijk zullen ze ze netjes verdelen over onze 30 locaties, zodat iedere locatie 5 RTV-Drenthe ballen tegemoet kan zien.  

Het sportakkoord is een landelijk initiatief van minister Bruins en heeft als doel om iedereen in ons land in een veilige en gezonde omgeving te laten sporten. Het is de bedoeling dat sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven samen aan de slag gaan om lokale en regionale sportakkoorden te sluiten.