Christelijke basisscholen in Drenthe starten campagne: Normen en waarden zijn tijdloos, toch?

De Christelijke stichtingen voor primair onderwijs en kinderopvang in Drenthe hebben de handen ineen geslagen om zich hard te maken voor het behoud van verdraagzaamheid in de samenleving. Samen willen de stichtingen het goede voorbeeld geven aan de jongste generatie van 0-13 jaar. Dit doen ze door een provincie brede campagne op te zetten.

Normen en waarden staan bij ons centraal

De wereld verandert, maar normen en waarden raken nooit uit de tijd. Dat is de boodschap die de onderwijsstichtingen CKC Drenthe, PCBO Meppel, Tref, Viviani, PricoH, Fiers en Quadraten uit willen dragen met de campagne. In hun nieuwe commercial op RTV Drenthe staan normen en waarden centraal.

Albert Velthuis, voorzitter College van Bestuur CKC Drenthe: ‘’Op onze kindcentra leren we kinderen niet alleen basiskennis, maar ook om samen op te trekken, waardering te tonen voor de ander en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag’’.

#Kindcentraalindrenthe

De campagne bestaat uit een promotiefilm, reclameborden in de provincie, een social media campagne en uitingen op en rond de verschillende kindcentra. Daarnaast is er een website gemaakt: kindcentraalindrenthe.nl waar alle stichtingen en kindcentra te vinden zijn. PCBO bestuursvoorzitter, Herman Langhorst: ‘’Wij vinden het belangrijk om ons gezamenlijk in te zetten voor een samenleving die staat voor betrokkenheid, aandacht, gelijkwaardigheid en geborgenheid. Daar staan we voor en dat willen we uitdragen, niet alleen op onze kindcentra, maar ook naar buiten toe.