Bianca Poede nieuwe bestuurder van CKC Drenthe

Per 1 januari 2020 is mw. B.K.P. (Bianca) Poede-Steenbeek het nieuwe lid van het College van Bestuur van CKC Drenthe. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat CKC Drenthe in Bianca Poede de juiste persoon heeft gevonden om samen met voorzitter Albert Velthuis de ingezette koers van CKC Drenthe verder uit te bouwen en vorm te geven.

Bianca Poede (1979) heeft zich in de selectieprocedure aan de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de adviescommissie laten zien als een gedreven bestuurder met veel aandacht voor de onderlinge verbinding en kwaliteiten van medewerkers. Dit past goed bij de organisatievisie van CKC Drenthe: “Jij wordt gezien”.

Bianca Poede is onderwijskundige en heeft ruime ervaring als directeur, teamleider onderwijs en MT-lid bij Adenium in Drachten. Dit is een holding van de stichtingen OPO Furore en PCBO Smallingerland. In die rol heeft zij op bestuurlijk niveau ervaring opgedaan op alle beleidsterreinen, waaronder de ontwikkeling naar integrale kindcentra voor opvang en onderwijs.

CKC Drenthe is zeer content met de benoeming van deze nieuwe bestuurder. ,,We zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Bianca onze ambities kunnen realiseren in onderwijs en opvang en daarmee kwaliteit kunnen leveren aan alle kinderen die ons worden toevertrouwd.” aldus Albert Velthuis, voorzitter van het College van Bestuur. Bianca begint op 1 januari 2020 met haar werkzaamheden voor CKC Drenthe.