Zij-instromers

CKC Drenthe en 4 andere schoolbesturen uit Groningen en Drenthe zijn samen met NHL-Stenden een leerwerktraject zij-instroom gestart voor hbo-/wo-afgestudeerden die in het onderwijs willen werken. Hiervoor gaan de partijen actief werven onder afgestudeerden in verwante vakgebieden met een beperkt banenperspectief en onder mensen die een carrièreswitch willen maken.

  • De aspirant leerkrachten krijgen een leerwerkplaats ‘Meesterschap in onderwijs’ aangeboden. Hierbij combineren ze begeleid leren in de praktijk met een flexibel maatwerktraject Pabo.
  • Vernieuwend is de zogeheten movementgroep. Scholen en leerkrachten krijgen een wervende functie. Zij treden op als ambassadeurs voor het vak van leerkracht en dragen een positief beroepsimago uit. Potentiële nieuwe leerkrachten zijn op deze scholen welkom om zich te oriënteren op werken in het onderwijs.

Met deze aanpak wil het samenwerkingsverband bereiken dat er meer en andere expertise direct inzetbaar is in de school. Op de lange termijn resulteert deze aanpak in structureel wervingsbeleid en structurele instroom. Kijk voor meer informatie op: https://www.nhlstenden.com/