Medezeggenschap Kinderopvang

Voor de medezeggenschap binnen de kinderopvang gelden andere wettelijke kaders dan bij onderwijs. De medezeggenschap is daarom (nog) afzonderlijk geregeld. Bij Kinderopvang is er een ondernemingsraad (OR) voor het personeel en daarnaast een centrale oudercommissie (COC). De oudercommissies van de diverse locaties kunnen taken mandateren aan de COC. De diverse oudercommissies zijn op kindcentrumniveau aanspreekbaar.

De COC van CKC Drenthe Kinderopvang bestaat per 1 mei 2019 uit:

  • Hilko Hof (voorzitter), Beilen
  • Patricia Boer (secretaris), Assen

De OR van CKC Drenthe Kinderopvang bestaat sinds het schooljaar 2020-2021 uit:

Annet Strijker (voorzitter)                          Pedagogisch medewerkster

Amanda Mennenga (secretaris)                Medewerker personeelsplanning backoffice

Henk Heideveld                                         Technische dienst en chauffeur

Amanda Tjapkes                                        Pedagogisch medewerkster