Oudercommissie

Voor de medezeggenschap binnen de kinderopvang gelden andere wettelijke kaders. We zijn bezig met de oprichting van een ondernemingsraad voor het personeel en hebben daarnaast een centrale oudercommissie (COC). De oudercommissies van de diverse locaties kunnen taken mandateren aan de COC. De diverse oudercommissies zijn op kindcentrumniveau aanspreekbaar.

De COC van CKC Drenthe Kinderopvang bestaat per 1 mei 2019 uit:

  • Hilko Hof (voorzitter), Beilen
  • Patricia Boer (secretaris), Assen